CHUYÊN MỤC HAY

Tài nguyên dạy học

Truyện cười

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Võ Đông Hồ)

  BÀI VIẾT  (41 bài)

  Thay bóng đèn tuýp Led vào máng đèn huỳnh quang cũ như thế nào?

  - Chúng ta không được lắp bóng tuýp Led vào máng đèn huỳnh quang cũ vì sẽ làm hư bóng LED. - Để lắp được đèn tuýp LED vào máng đè cũ ta phải bỏ chấn lưu, và bỏ tắc te. Hai dây điện ở đầu đèn bên trái nối chung lại thành đầu A, hai dây điện ở đầu đèn bên phải nối chung lại thành đầu B, đầu A được nối với công tắc và cầu chì đến day pha, đầu B được nối với dây trung tính...

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status


  TƯ LIỆU  (81 bài)

  GIÁO ÁN  (214 bài)
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  MÁY VI TÍNH  (66 bài)
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  TRANG TRÍ BÌA  (2 bài)
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  ĐỀ THI  (32 bài)
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  CÔNG ĐOÀN  (7 bài)
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  ĐOÀN TNCS HCM  (2 bài)
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  7196298

  Một số qui định có hiệu lực từ 01/01/2012

  Từ ngày 1-1-2012, Hà Nội tăng lệ phí đăng ký ô tô, xe máy; TP Hồ Chí Minh tăng giá vé xe buýt; Giảm thuế nhập khẩu nhiều loại ôtô; Thực hiện bảo hiểm trong khám bệnh; Thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội... Từ hôm nay, Hà Nội tăng lệ phí đăng ký ô tô, xe máy. Ảnh minh họa Hà Nội tăng lệ phí đăng ký ô tô, xe máy Từ ngày 1-1-2012, mức thu lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số đối...

  LỜI HAY Ý ĐẸP  (3 bài)

  Thiên tài

  Thiên tài 1% là tình cảm còn 99% là mồ hôi...

  VĂN NGHỆ  (4 bài)
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  THƠ HAY  (8 bài)
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status


  THƯ GIẢN  (2 bài)
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  CÔNG NGHIỆP  (2 bài)
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  NÔNG NGHIỆP  (22 bài)
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  MÔI TRƯỜNG  (1 bài)
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  ẨM THỰC  (23 bài)
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  DOWNLOAD PHAN MEM  (4 bài)
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status


  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  8023306

  Chào năm học mới - Thanh Nguyên

  Chào năm học mới - Thanh Nguyên Nắng thu vàng lấp lánh dịu dàng Gió thu về lá rớt trên lề, mùa hè đã hết... Gót chân mềm khúc hát êm đềm Bước trên đường cùng với bạn bè Chúng em đến trường... Tùng tùng tùng tiếng trống vang vang Hàng hàng hàng lớp lớp giang ngang Ta cùng hát vang... Mùa hè rồi ta cách xa nhau Giờ mình lại quấn quýt bên nhau Năm học bắt đầu... Sân trường rộn rã tiếng reo vui Ngôi trường mình...


  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status


  PHẦN MỀM HAY  (4 bài)
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  7470179

  Lễ hội đua ghe ngo ở Sóc Trăng

  Hàng trăm nghìn người vui hội đua ghe ngo Lễ hội Ok Om Bok năm nay, hàng trăm nghìn người từ nhiều tỉnh thành phía Nam đổ xô về sông Maspéro (Sóc Trăng) xem đua ghe ngo. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của người Khmer Nam bộ. Đường vào nơi tổ chức lễ hội Ok Om bok. Khán đài được đầu tư xây dựng hàng chục tỷ đồng. Hai bên bờ sông Maspéro cũng được xây kè tạo nên đường đua ghe ngo thẳng tắp. Dàn nhạc...

  7477951

  Chứng tích tội ác của khơmer đỏ tại xã Ba Chúc- TriTôn- AN Giang

  Ngôi chùa nơi còn lưu vết máu đồng bào đã bị bọn diệt chủng Polpot tràn sang tàn sát năm 1978 Nhà chứng tích diệt chủng Chứng tích của tội ác Ghi chép: UÔNG THÁI BIỂU 23 năm đã trôi qua nhưng chưa một giây phút nào những người dân Ba Chúc nguôi ngoai cái cảm giác kinh hoàng của 11 ngày đêm tang thương của năm 1978. Bia đá của lòng căm thù đã được những người còn sống dựng lên, những lớp sọ người chất chồng lên...

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  7472701

  Tuyệt chiêu trị mụn trứng cá hiệu quả

  Mặc dù thuốc uống tránh thai không phải là biện pháp trị mụn phổ biến nhưng một khi các phương pháp trị mụn khác mà không có hiệu quả, thì chị em cũng nên thử dùng xem sao. Không ít chị em không may mắn được sở hữu gương mặt trắng sáng với làn da mịn màng, căng hồng. Thay vào đó là hoặc ít hoặc nhiều những đám mụn vô duyên xuất hiện và “trú ngụ” lâu dài, khiến chị em không còn tự tin trước người khác....

  Y HỌC- SỨC KHOẺ  (15 bài)
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  Bệnh tay chân miệng, cách phòng và điều trị

  BỆNH TAI CHÂN MIỆNG- CÁCH PHÒNG TRÁNH VÀ ĐIỀU TRỊ Hiện nay bệnh tai chân miệng diễn biến rất phức tạp, lây lan và phát bệnh rất nhanh. Bệnh diễn ra nhiều nhất vào tháng 3,4,5 và tháng 10,11,12. Đa số là trẻ em từ 3 tuổi trở xuống là bệnh nhiều, người lớn ít. Triệu chứng: Bàn chân, bàn tay, vòm miệng, miệng nổi nhiều chấm đỏ sau đó có chấm trắng ở giữa có mũ giống bệnh trái rạ. Trẻ em quấy khóc nhiều, bàn chân nóng hơn...

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  Chuẩn bị làm cha, mẹ

  Khi 'lên chức' cha mẹ, chúng ta sẽ bận rộn hơn, cũng vì thế mà dễ bỏ qua những khoảnh khắc nhỏ bé mà thú vị của con cũng như của chính mình. Nếu mất thời gian để mong tìm lại sự an nhàn, thảnh thơi của quá khứ và lo lắng về tương lai, chúng ta vô tình phá vỡ niềm vui sướng được làm bố, làm mẹ với một thiên thần nhỏ bên cạnh. Bạn không thể 'ngửi' thấy hương vị ngọt ngào của đứa trẻ ngay sau...

  BÌNH HOA ĐẸP  (7 bài)


  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status


  BÁO CÁO ĐIỂM  (1 bài)
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  CÔNG NGHỆ Ô TÔ  (8 bài)
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status


  KHÓA HỌC  (0 bài)

  TIỀM KIẾM TÀI NGUYÊN

  Chức năng khác: Tìm kiếm Tư liệu lưu trữ trên thư viện trực tuyến Violet

  Website của các thành viên
  Tri Thức - Tài Nguyên
  Lượt truy cập: 933
  Website của Cao Minh Mẫn
  Lượt truy cập: 327
  Website Phan Văn Diễn
  Lượt truy cập: 211
  HỎI GÌ
  Lượt truy cập: 148
  Physics and Life - Nguyễn Thanh Hải
  Lượt truy cập: 100