CHUYÊN MỤC HAY

Tài nguyên dạy học

Truyện cười

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Võ Đông Hồ)

  Tổ chức và truy cập trên internet

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Đông Hồ (trang riêng)
  Ngày gửi: 05h:03' 19-12-2015
  Dung lượng: 6.0 MB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  TIN HỌC 9
  KIỂM TRA BÀI CŨ
   Internet là gì? Điểm khác biệt của mạng internet so với các mạng LAN, WAN?
   Em hãy liệt kê một số dịch vụ trên Internet?
  TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERNET
  1. Tổ chức thông tin trên internet:
  a. Siêu văn bản và trang web:
  -Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video …và các siêu liên kết đến các siêu văn bản khác
  -Siêu văn bản được tạo ra nhờ ngôn ngữ HTML.
  -Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet. Địa chỉ truy cập này được gọi là địa chỉ trang web
  Câu hỏi:
  Thông tin internet thường tổ chức dưới dạng nào? Dữ liệu lưu ở đâu?
  Siêu văn bản là như thế nào?
  Siêu văn bản được tạo ra bằng ngôn ngữ gì?
  Thế nào là trang web?
  Trang web có địa chỉ vnschool.net/vuihoche2009/index.htm
  TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERNET
  1. Tổ chức thông tin trên internet:
  b. Website, địa chỉ website và trang chủ:
  -Website là một hoặc nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung.
  - Địa chỉ truy cập chung được gọi là địa chỉ của website.
  -Khi truy cập website, trang web được mở ra đầu tiên gọi là trang chủ
  Câu hỏi:
  Thảo luận theo bàn thời gian 3 phút để trả lời các câu hỏi sau:
   1.Website là gì ?
  2. Địa chỉ Website là gì ?
  3.Khi truy nhập vào địa chỉ đó thì trang web đầu tiên nào được mở ra ?
  4. Em hãy nêu một vài ví dụ về địa chỉ trang web?
  :
  0
  0
  1
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  0
  2
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  0
  3
  3 Phút bắt đầu
  TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERNET
  - Một số địa chỉ:
  + Mạng của bộ giáo dục và đào tạo: www.edu.net.vn.
  + Báo dân trí: www.dantri.com
  + vietnamnet.vn.
  + vi.wikipedia.org
  Câu hỏi:
  Em hãy liệt kê một số địa chỉ trang web?
  -Sở giáo dục : www..edu.vn
  -Cổng thông tin điện tử tỉnh : www..gov.vn
  TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERNET
  2. Truy cập web:
  a. Trình duyệt web.
  - Trình duyệt web giúp người giao tiếp với hệ thống www để truy cập các trang web và khai thác các tài nguyên trên internet.
  - Một số trình duyệt web:
  + Internet Explorer.
  + Mozilla Firefox. ….
  Câu hỏi:
  Muốn truy cập vào các trang web thì máy tính của bạn cần có phần mềm gì?
  Thế nào là trình duyệt web?
   Em hãy nêu một số trình duyệt web mà em biết?
  TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERNET
  b. Truy cập trang web
  Muốn truy cập vào một trang web ta làm như sau:
  + Nhập địa chỉ của trang web vào ô địa chỉ
  + Nhấn Enter.
  Câu hỏi:
  Để truy cập trang web người sử dụng cần phải biết cái gì?
  Trình bày các bước để truy cập được một trang web trên internet?
  Làm sao biết đoạn văn bản nào có chứa siêu liên kết với các thông tin trong cùng 1 trang web hay đến trang web khác?
  Muốn mở siêu liên kết đó ta làm như thế nào?
  Muốn mở trang web của vietnamnet.vn ta thực hiện như thế nào?
  TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERNET
  3. Tìm kiếm thông tin trên internet:
  a. Máy tìm kiếm
  - Máy tìm kiếm là công cụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin trên Internet theo yêu cầu của người dùng.
  -Kết quả tìm kiếm sẽ được liệt kê dưới dạng danh sách liên kết.
  - Một số máy tìm kiếm phổ biến:
  * Google: http://www.google.com.vn
  * Yahoo: http://www.yahoo.com
  * Microsoft: http://www.bing.com
  * AltaVista: http://www.altavista.com
  Câu hỏi:
  Thảo luận theo bàn thời gian 4 phút trả lời các câu hỏi sau:
  1.Máy tìm kiếm là gì? Kết quả tìm kiếm hiển thị như thế nào?
  2.Em hãy nêu những máy tìm kiếm thông tin mà em biết?.
  3.Máy tìm kiếm thông tin dựa trên cái gì?
  4.Em hãy trình bày các bước thực hiện tìm kiếm thông tin trên máy tìm kiếm là Google?
  TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERNET
  3. Tìm kiếm thông tin trên internet:
  b. Sử dụng máy tìm kiếm
  Các bước thực hiện tìm kiếm theo từ khóa:
  -Truy cập vào máy tìm kiếm Google.
  -Gõ từ khoá vào ô để nhập từ khoá. Nhấn phím Enter hoặc nháy nút tìm kiếm.
  Câu hỏi:

  3.Máy tìm kiếm thông tin dựa trên cái gì?
  4.Em hãy trình bày các bước thực hiện tìm kiếm thông tin trên máy tìm kiếm là Google?
  - Tìm kiếm với từ khoá “ máy tính”
  - Tìm kiếm với từ khoá “ hoa hồng”
  - Tìm kiếm với từ khoá “ Động vật hài hước”
  - Tìm kiếm với từ khoá “ Chân dung hài hước”
  - Tìm kiếm với từ khoá “ Em bé hài hước”
  Ngôi sao may mắn
  5
  1
  4
  3
  2
  TRÒ CHƠI
  8
  ®iÓm
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  C. Tìm kiếm thông tin trên internet
  Hết giờ
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  Câu hỏi: Cho biết câu nào có siêu liên kết?
  D. Học trực tuyến
  C. Tìm kiếm thông tin trên internet
  A. Tổ chức và khai thác thông tin trên internet
  B. Thư điện tử.
  9
  ®iÓm
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Hết giờ
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau
  như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video …và các siêu liên kết đến
  các siêu văn bản khác
  Siêu văn bản là gì?
  10
  ®iÓm
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  -Nhập tên hình ảnh cần tiềm kiếm vào khung tiềm kiếm
  -Nháy danh mục hình ảnh
  Hết giờ
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  Để tìm kiếm và hiển thị nhiều hình ảnh ở kết quả tìm kiếm em làm như thế nào?
  9
  ®iÓm
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Hết giờ
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  -Website là gì?
  -Website là một hoặc nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung.
  Ngôi sao may mắn
  Chúc mừng em trả lời câu hỏi đúng!
  Em được ghi điểm!


  0
  điểm
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Hết giờ
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  Rất tiếc em tr? l?i sai rồi!
  Chúc em may mắn lần sau!
  Ngôi sao may mắn
  Chúc mừng em dành được ngôi sao may mắn!
  Em được ghi điểm 10 mà không cần phải trả lời câu hỏi!


  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
  -Về học bài, đọc bài đọc thêm 1: Vài nét về sự phát triển của Internet.
  -Xem trước bài 3: “Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet.
  - Ghi nhớ (SGK).
  Một phút giây phun phí sẽ làm tổn hại đến tương lai-Đời là nấc thang không có nấc chót,học là quyển vở không có trang cuối cùng-Các em hãy cố gắng học tốt- Tạm biệt- Hẹn gặp lại các em vào giờ học sau
  TRƯỜNG THCS LONG PHÚ
  Hãy yêu thích việc mình làm
  bạn sẽ cảm thấy thú vị hơn
  và việc mình làm sẽ có hiệu quả hơn.

   
  Gửi ý kiến

  TIỀM KIẾM TÀI NGUYÊN

  Chức năng khác: Tìm kiếm Tư liệu lưu trữ trên thư viện trực tuyến Violet