CHUYÊN MỤC HAY

Tài nguyên dạy học

Truyện cười

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Võ Đông Hồ)

  Tập huấn giáo viên chủ nhiệm lớp (rất hay)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Dự án
  Người gửi: Võ Đông Hồ (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:24' 16-11-2012
  Dung lượng: 107.3 KB
  Số lượt tải: 45
  Số lượt thích: 0 người
  CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP
  CÓ HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ
  Ở TRƯỜNG THCS VÙNG KHÓ KHĂN NHẤT

  1. Mục tiêu của tài liệu
  - Về kiến thức : Nắm được các yêu cầu , vai trò , chức năng nhiệm vụ của công tác của người giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh DTTS ở trường THCS vùng khó khăn.
  1. Mục tiêu của tài liệu
  - Về kỹ năng : Vận dụng lý luận giáo dục . kinh nghiệm thực tiễn vào công tác của người giáo viên chủ nhiệm để giải quyết có hiệu quả các tình huống trong công tác của người giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh DTTS ở trường THCS vùng khó khăn
  1. Mục tiêu của tài liệu
  - Về thái độ : Ý thức được các yêu cầu về công tác của người giáo viên chủ nhiệm, từ đó có ý chí và hành động trong thực hiện chức trách nhiệm vụ đuợc phân công. Có ý thức phấn đấu trở thành người giáo viên chủ nhiệm giỏi ở lớp có học sinh DTTS .
  2.Nội dung của tài liệu
  Phần 1 .Đặc điểm của học sinh DTTS ở trường THCS
  Phần 2. Nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh DTTS ở trường THCS vùng khó khăn
  Phần 3. Phương pháp công tác của người giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh DTTS ở trường THCS vùng khó khăn
  2.Nội dung của tài liệu
  Phần 4. Những yêu cầu đối với người giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh DTTS ở trường THCS vùng khó khăn
  Phần 5. Một số bài học kinh nghiệm và tình hưống trong công tác của người giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh DTTS ở trường THCS vùng khó khăn
  Phần 6. Tư liệu và tài liệu tham khảo
  4.Cách sử dụng tài liệu
  Nghiên cứu mục tiêu của bài học, cấu trúc nội dung của bài học
  Nghiên cứu yêu cầu của các câu hỏi/bài tập trong phần nhiệm vụ
  Nghiên cứu thông tin tương ứng với câu hỏi ở phần nhiệm vụ để trả lời câu hỏi/ bài tập được giao cho mỗi hoạt động
  Nghiên cứu, thực hiện yêu cầu của câu hỏi tự đánh giá
  4.Cách sử dụng tài liệu
  Đọc thông tin phản hồi tương ứng với nhiệm cụ của hoạt động. Trong trường hợp kết quả nghiên cứu/trả lời của mình không phù hợp với thông tin phản hồi, SV cần xem lại câu hỏi yêu cầu của nhiệm vụ, nghiên cứu lại thông tin nguồn ( thông tin cho hoạt động) để tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu trả lời cho câu hỏi/bài tập
  KHỞI ĐỘNG
  TRÒ CHƠI RÁP HÌNH
  - Từng thành viên sẽ có một số (từ 1 đến hết)
  - Sẽ có 10 thành viên được tham gia
  - Mỗi nhóm sẽ có 3 phút trao đổi
  PHẦN I. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TRƯỜNG THCS VÙNG KHÓ KHĂN NHẤT

  BÀI 1.

  ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA HỌC SINH DÂN TỘC
  TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  Tìm hiểu đặc điểm tâm lí ảnh hưởng tới quá trình học tập của học sinh người dân tộc thiểu số
  Hãy nêu rõ học sinh dân tộc thiểu số có sự chuẩn bị tâm lí đến trường như thế nào, điều đó có ảnh hưởng gì tới quá trình học tập của học sinh?
  Học sinh dân tộc thiểu số có sự chuẩn bị tâm lí đến trường còn yếu, bới các tổ chức xã hội, gia đình, trường học chưa tạo ra một bước chuyển tiếp rõ nét về mặt tâm lý đến trường cho học sinh cũng như việc tạo ra nhu cầu, hứng thú thích đi học mặc dù sự chuẩn bị tâm lý đến trường là tiền đề, thế năng quan trọng cho quá trình nhận thức trước khi đi học của học sinh ở miền núi
  Đối với học sinh có vốn từ hạn chế, khả năng sử dụng tiếng Việt còn thấp, một phần là do các em chưa có điều kiện tốt và môi trường học tập thuận lợi. Điều này cũng thể hiện sự chuẩn bị tâm lí cho học sinh khi đến trường còn hạn chế
  Những đặc điểm tâm lí ảnh hưởng tới quá trình nhận thức của học sinh dân tộc thiểu số
  Quá trình nhận thức cảm tính phát triển mạnh, trong khi đó quá trình nhận thức lí tính lại bị hạn chế
  Có lòng tự trọng cao nhưng lại hay tự ti, bảo thủ
  Là những con người phóng khoáng, rộng lượng, thích tự do nhưng tác phong lại lề mề, chậm chạm, thiếu tính kỉ luật.
  Trong quan hệ cộng đồng, quan hệ xã hội, các em coi trọng tín nghĩa, thẳng thắn, yêu ghét rạch ròi. Tình cảm của học sinh dân tộc thầm kín, ít biểu hiện ra ngoài một cách mạnh mẽ.
  Anh/chị có ý kiến gì về nhận định “học sinh dân tộc ưa chuộng tình cảm và muốn được giải quyết vấn để bằng tình cảm”
  Quá trình tri giác của học sinh người dân tộc có đặc điểm gì nổi bật
  Quá trình tri giác của học sinh người dân tộc có ưu điểm nổi bật là rất cụ thể, rõ ràng, khả năng quan sát sự vật, hiện tượng rất tốt nhưng việc phân tích, tổng hợp, khái quát hóa để giải thích nguyên nhân, vận dụng trong cuộc sống lại có nhiều hạn chế
  BÀI 2. ĐẶC ĐIỂM NHU CẦU CỦA HỌC SINH NGƯỜI DÂN TỘC
  Nghiên cứu, tìm hiểu đặc điểm nhu cầu của học sinh người dân tộc thiểu số
  a.Làm rõ khái niệm nhu cầu
  b. Quan niệm về nhu cầu của Học thuyết mác- xít về nhân cách?
  c. Tại sao lại nói ” Giữa nhu cầu và động cơ có mối quan hệ tương hỗ, thúc đẩy lẫn nhau”
  Trò chơi : Xé giấy

  Nghiên cứu thông tin 2.2:

  Hãy đặt tên cho thông tin
  Nêu ý nghĩa của việc hình thành nhu cầu học tập tiếng Việt cho học sinh người dân tộc
  Nghiên cứu thông tin 2.3:

  Hãy liệt kê các nhu cầu mà nội dung thông tin đề cập
  Theo anh/chị, nhu cầu nào là quan trọng nhất trong việc hình thành và phát triển nhân cách của học sinh người dân tộc
  Anh/chị hãy phác thảo nội dung phiếu hỏi tìm hiểu về nhu cầu của học sinh lớp anh/chị sẽ chủ nhiệm
  Anh/chị hãy lập bảng thể hiện nhu cầu của học sinh lớp anh/chị sẽ chủ nhiệm, theo anh chị, bảng đó có tác dụng gì đối với giáo viên chủ nhiệm?
  Thư giản, xem tranh và suy nghĩ về nó
  . Mọi người xem và tưởng tượng một câu chuyện ngắn bằng cách trả lời 3 câu hỏi:
  + Cái gì đã xảy ra trước khi có cảnh này?
  + Cái gì đang diễn ra trong cảnh này
  + Cái gì sẽ tiếp sau đó?
  (câu hỏi phụ: chi tiết nào được chú ý nhiều nhất, đặt tên cho tựa đề)
  BÀI 3. ĐẶC ĐIỂM GIAO TIẾP CỦA
  HỌC SINH DÂN TỘC
  Tìm hiểu đặc điểm giao tiếp ảnh hưởng tới quá trình học tập của học sinh người dân tộc thiểu số
  1.Làm rõ khái niệm giao tiếp, giao tiếp có ý nghĩa như thế nào đối với học sinh người dân tộc ?
  2.Hãy nêu các đặc điểm về đối tượng giao tiếp, phạm vi giao tiếp, ngôn ngữ giao tiếp hiện nay của học sinh người dân tộc ở địa phương anh/chị? Đặc điểm đó có ảnh hưởng như thế nào tới quá trình học tập của học sinh?
  3.Anh/ chị có đồng tình với nhận định:”Mặc dù cư trú xen kẽ với nhiều dân tộc khác, tiếp xúc với nhiều nguồn ảnh hưởng, song không làm biến đổi lớn về phong cách giao tiếp của học sinh dân tộc. Đặc điểm này thể hiện rõ ngay cả khi các em đã học ở trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp”? Tại sao? Hãy nêu một số ví dụ cụ thể để chứng minh cho nhận định trên ?
  4.So sánh khó khăn, thuận lợi trong việc phát triển giáo dục giao tiếp cho học sinh người dân tộc ở trường DTNT với các trường phổ thông khác ?
  5.Anh/chị hãy lập bảng thống kê các lỗi trong giao tiếp của HS lớp anh/chị sẽ chủ nhiệm và cách khắc phục của giáo viên ?
  TRÒ CHƠI 2 TỜ GIẤY

  * Cách chơi
  - Mỗi người được phát hai tờ giấy nhỏ. Trên một tờ giấy A, họ ghi: “Tôi muốn từ bỏ…”(ghi rõ cái gì hoặc vấn đề gì), sau đó tờ giấy thứ hai B, họ ghi lý do mà họ muốn từ bỏ cái gì hoặc vấn đề gì được nêu ở tờ giấy trước.
  BÀI 4. NHIỆM VỤ CHUNG CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP CÓ HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TRƯỜNG THCS VÙNG KHÓ KHĂN NHẤT
  Nghiên cứu, tìm hiểu nhiệm vụ chung của giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh dân tộc thiểu số ở trường THCS vùng khó khăn nhất
  Quán triệt, nắm vững đường lối, nguyên lý, chính sách giáo dục của Đảng và Nhà nước để trên cơ sở đó vận dụng vào việc tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh
  Nghiên cứu, nắm vững hệ thống lý luận giáo dục nói chung và bổ sung thường xuyên trí thức giáo dục hiện đại, cập nhật, làm chỗ dựa cho hoạt động giáo dục trong thực tiễn
  Nghiên cứu, tìm hiểu nhiệm vụ chung của giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh dân tộc thiểu số ở trường THCS vùng khó khăn nhất
  Nắm vững quy chế, điều lệ nhà trường phổ thông, mục tiêu giáo dục của trường phổ thông, của khối lớp về kế hoạch, chương trình hoạt động của nhà trường trong năm học và mỗi học kì
  BÀI 5. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP CÓ HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TRƯỜNG THCS VÙNG KHÓ KHĂN NHẤT
  Nghiên cứu, đề xuất nội dung, phương pháp nắm tình hình lớp chủ nhiệm
  Hãy đặt tiêu đề cho các thông tin 4.1 và 4.2.
  Theo anh/chị, các đoạn văn bản chứa đựng trong thông tin 4.1 và 4.2 được trích dẫn từ văn bản nào, có hiệu lực thi hành kể từ ngày, tháng năm nào?
  Nghiên cứu thông tin 4.3, anh/chị hãy trình bày nhiệm vụ chung của giáo viên chủ nhiệm lớp ?
  Quán triệt, nắm vững đường lối, nguyên lý, chính sách giáo dục của Đảng và Nhà nước để trên cơ sở đó vận dụng vào việc tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh
  Nghiên cứu, nắm vững hệ thống lý luận giáo dục nói chung và bổ sung thường xuyên trí thức giáo dục hiện đại, cập nhật, làm chỗ dựa cho hoạt động giáo dục trong thực tiễn
  Nắm vững quy chế, điều lệ nhà trường phổ thông, mục tiêu giáo dục của trường phổ thông, của khối lớp về kế hoạch, chương trình hoạt động của nhà trường trong năm học và mỗi học kì
  KHỞI ĐỘNG : VĂN NGHỆ
  BÀI 5. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA
  NGƯỜI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP CÓ HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ
  Ở TRƯỜNG THCS
  VÙNG KHÓ KHĂN NHẤT
  Nghiên cứu, đề xuất nội dung, phương pháp nắm tình hình lớp chủ nhiệm
  Nghiên cứu, nắm vững tình hình học sinh của lớp chủ nhiệm
  Nghiên cứu, đề xuất nội dung, phương pháp xây dựng bộ máy tổ chức tự quản của lớp
  - Có học lực từ loại khá trở lên, có tư cách đạo đức tốt.
  - Nhiệt tình, tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể.
  - Có năng khiếu văn nghệ, thể dục, thể thao...
  - Biết quản lý tập thể.
  - Có tinh thần gương mẫu, được đa số học sinh bầu chọn.
  Nghiên cứu thông tin cho hoạt động 5.2
  Nêu cơ sở lựa chọn của việc xây dựng bộ máy tổ chức tự quản của lớp?
  Xây dựng bộ máy tổ chức tự quản của lớp cần được tiến hành vào lúc nào, tại sao?
  Hãy nêu tiêu chí để lựa chọn các chức danh trong bộ máy tổ chức tự quản của lớp ?
  Liệt kê hệ thống hồ sơ , sổ sách của lớp chủ nhiệm?
  Ban cán sự lớp phải có các yêu cầu sau:
  Có học lực loại khá trở lên. Có tư cách đạo đức loại tốt
  Nhiệt tình tích cực tham gia vào các sinh hoạt tập thể
  Có năng khiếu văn nghệ, thể dục, thể thao và biết quản lí tập thể lớp
  Có tinh thần gương mẫu và uy tín, được đa số học sinh bầu chọn
  Nghiên cứu, đề xuất nội dung, phương pháp để thiết lập tốt các mối quan hệ trong tập thể
  Quan hệ tình cảm
  Quan hệ chức năng
  Quan hệ tổ chức
  Xây dựng môi trường học tập thân thiện
  Xây dựng môi trường dân chủ
  Quan hệ tình cảm
  Là quan hệ bạn bè đoàn kết thân ái, tương trợ động viên khích lệ nhau trong học tập, tu dưỡng và trong những mối quan hệ tình cảm riêng tư khác.
  Được nảy sinh trong giao tiếp
  Có ý nghĩa cực kỳ to lớn trong hoạt động xây dựng tập thể vững mạnh
  Quan hệ chức năng
  Quan hệ chức năng là quan hệ trách nhiệm công việc của các thành viên trong tập thể. Để hoàn thành nhiệm vụ của mình trong tập thể, mỗi người phải liên hệ, hợp tác với người khác và phải tuân thủ theo yêu cầu và kế hoạch chung nhằm giúp mọi người hoàn thành nhiệm vụ.
  Quan hệ tổ chức
  Là quan hệ của các cá nhân theo nội qui, kỷ luật của tập thể, của nhà trường, đoàn thể, mọi học sinh đều phải có trách nhiệm tuân thủ một cách tự giác
  Quan hệ này tạo nên sức mạnh tập thể, đảm bảo cho tập thể phát triển theo mục tiêu đã đề ra
  Nghiên cứu, đề xuất nội dung, phương pháp để Tổ chức các hoạt động đa dạng cho tập thể học sinh
  1. Hoạt động học tập
  2. Tổ chức tốt hoạt động của các đoàn thể
  3. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao
  4.Tổ chức các hoạt động giáo dục
  1. Quản lý toàn diện hs của lớp phụ trách
  GVCN là người thay mặt Hiệu trưởng quản lý toàn diện tập thể lớp học. Cụ thể như sau:
   Có những hiểu biết về gia đình học sinh, những ảnh hưởng của gia đình tới sự phát triển nhân cách của các em . Từ sự hiểu biết về gia đình học sinh mà giáo viên chủ nhiệm mới có những biện pháp giáo dục các em phù hợp.
   Nắm được đặc điểm tâm - sinh lí của từng học sinh lớp chủ nhiệm.
  Quản lý toàn diện hs của lớp phụ trách
  Có hiểu biết về gia đình
  HS và những ảnh hưởng của
  gia đình đến HS
  Nắm được đặc điểm
  tâm sinh lý của HS
  Nắm vững yêu cầu về
  mục tiêu, nội dung GD lớp học
  và kết quả dự kiến của lớp
  Có biện pháp
  GDHS thích hợp
  Hoạt động học tập
  Tập cho HS thói quen đi học đầy đủ, đúng giờ
  Rèn cho HS thói quen tham gia học tập trong các giờ học
  Tổ chức cho HS học nhóm với các hình thức đôi bạn cùng học ở lớp, ở nhà để hỗ trợ nhau học tập
  GVCN là linh hồn của lớp, người tập hợp học sinh thành một khối đoàn kết
  GVCN
  Thực hiện mục tiêu GD
  Tập hợp HS thành
  một khối đoàn kết
  Năng lực
  quản lý
  Uy tín,
  đạo đức
  Quan hệ
  tình cảm
  3. GVCN là người tổ chức HĐGD cho HS trong lớp
  Đặc điểm tâm sinh lý của HS THCS
  GVCN
  Tổ chức HĐGD
  Định hướng điều khiển quá trình tự GD của HS
  Phát huy vai trò tích cực của HS trong GD
  Đạt mục tiêu giáo dục
  Cố vấn đắc lực cho đội TNTP và chi đoàn TN
  GVCN
  Lập kế hoạch hoạt động
  Phối hợp với h/động lớp
  Tổ chức các hoạt động
  Tổ chức các buổi s/hoạt
  T/lập l/đạo của đoàn thể
  Tham mưu
  cho đoàn thể
  Đoàn TNCS
  Đội TNTP
  Nghiên cứu, đề xuất nội dung, phương pháp phối hợp với giáo viên bộ môn và các lực lượng giáo dục khác để giáo dục học sinh
  Trước hết giáo viên chủ nhiệm cần phối hợp chặt chẽ với các giáo viên bộ môn
  Đối với chi đoàn thanh niên
  Với cha mẹ học sinh
  Với chính quyền, các cơ quan xí nghiệp đóng ở địa phương
  5. GVCN giữ vai trò chủ đạo trong việc phối hợp với các LLGD
  Dựa vào đặc điểm, điều kiện của nhà trường, lớp học, gia đình, cộng đồng ... mà GVCN phối hợp với các lực lượng xã hội để tạo ra sự thống nhất tác động HS, đặc biệt là kết hợp với cha mẹ học sinh.
  Thể hiện ở cả hai mặt sau: mặt nhận thức và xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động
  Khai thác tốt nhất về tài lực, vật lực, kinh nghiệm sống, lao động, trí tuệ của các bậc phụ huynh, quần chúng nhân dân.
  BÀI 6. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH LỚP CHỦ NHIỆM
  Ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch
  Nội dung và phương pháp lập kế hoạch chủ nhiệm lớp
  BÀI 7.
  PHƯƠNG PHÁP PHỐI HỢP
  CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN,
  CHA MẸ HỌC SINH VÀ CÁC TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂ, CÁC LỰC LƯỢNG GIÁO DỤC KHÁC THAM GIA GIÁO DỤC
  1. Sự phối hợp của giáo viên chủ nhiệm lớp với các lực lượng giáo dục trong nhà trường
  - Công việc của GVCN với Ban giám hiệu và Hội đồng giáo dục nhà trường
  - Công việc của GVCN lớp với GVCN các lớp cùng khối
  - Công việc của GVCN với các giáo viên bộ môn giảng dạy tại lớp chủ nhiệm
  Phối hợp với GV bộ môn và các LLGD khác để GD học sinh
  Với GVBM: thường xuyên trao đổi với GVBM để nắm bắt được tình hình học tập của lớp và có biện pháp giúp đỡ kịp thời
  Với chi đoàn thanh niên: chủ động đưa ra kế họach phối hợp công tác cả năm, hàng tháng, tuần…; phát động thi đua nhân các ngày lễ lớn, phối hợp tổ chức các sinh họat tập thể
  Với cha mẹ học sinh: thăm gia đình học sinh; tổ chức các cuộc họp với cha mẹ học sinh; ghi sổ liên lạc giữa nhà trường và gia đình; mời cha mẹ học sinh đến trường
  Với các LLGD khác: phối hợp giữa nhà trường với cộng đồng nơi ở của gia đình học sinh; phối hợp với cơ quan - nơi cha mẹ học sinh làm việc. Các lực lượng xã hội cùng tham gia vào công tác giáo dục thế hệ trẻ bao gồm:Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội; nghề nghiệp; kinh tế; đơn vị vũ trang nhân dân
  Ví dụ:Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam. Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân Việt Nam, Hội người cao tuổi. Các đơn vị kinh tế…
  2. Sự phối hợp giữa GVCN với gia đình học sinh
  Anh/chị hãy soạn thảo 01phiếu hỏi để nắm tình hình gia đình học sinh vào đầu năm học; 01 giấy mời PHHS đến cùng phối hợp giải quyết một vấn đề phát sinh liên quan đến HS; 01 thư thông báo tình hình HS hay bỏ học và đề nghị phối hợp giáo dục…
  BÀI 8. GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
  VỚI VIỆC TỔ CHỨC
  XÂY DỰNG TẬP THỂ LỚP
  Trình bày các phương pháp giáo viên chủ nhiệm cần sử dụng trong tổ chức tập thể lớp
  Nghiên cứu phương pháp xây dựng tập thể lớp chủ nhiệm
  BÀI 9. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC HỌC SINH GẶP KHÓ KHĂN TRONG HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN
  ĐẠO ĐỨC
  Nghiên cứu xác định các nội dung và phương pháp giáo dục để thay đổi thái độ và hành vi của những học sinh có khó khăn trong học tập và rèn luyện đạo đức
  Giáo viên chủ nhiệm cần phải làm thế nào để thay đổi thái độ và hành vi đối với những học sinh có khó khăn trong học tập và rèn luyện đạo đức ?
  Trình bày các nội dung cần giáo dục học sinh có khó khăn trong học tập và rèn luyện đạo đức
  Nêu một số ví dụ cụ thể về học sinh có khó khăn trong học tập và rèn luyện đạo đức ở vùng giáo dục khó khăn nhất
  So sánh sự khác nhau giữa kỷ luật tích cực và tiêu cực (trừng phạt)
  Trình bày sự khác nhau giữa trừng phạt và sử dụng hệ quả lôgíc
  Thực hành việc GD HS ở lớp CN
  Mỗi nhóm nêu tình huống và thực hành tình huống bằng cách đóng vai
  Các nhóm nhận xét
  BÀI 10. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
  GIỜ SINH HOẠT LỚP
  BÀI 11. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHÁC
  Phương pháp công tác của GV chủ nhiệm lớp ở trường THCS
  1. PP nghiên cứu đối tượng
  2. PP vận động quần chúng
  3. PP tổ chức sinh họat tập thể
  4. PP tổ chức các hoạt động
  5. PP chăm sóc GD cá biệt
  1. PP nghiên cứu đối tượng
  Điều tra để nắm vững đặc điểm của các đối tượng giáo dục
  Phân lọai học sinh
  Định hướng giúp đỡ học sinh theo năng lực và nguyện vọng cá nhân
  2. PP vận động quần chúng
  Xây dựng tập thể học sinh vững mạnh
  Vận động GV bộ môn, gia đình và các lực lượng xã hội khác tham gia GD học sinh
  3. PP tổ chức sinh họat tập thể
  Đưa học sinh vào các tập thể có tổ chức: Đội Thiếu niên, Đoàn Thanh niên.
  Trong các tổ chức đó, học sinh sẽ phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng chung
  4. PP tổ chức các hoạt động

  Tổ chức các họat động cho học sinh với nhiều hình thức và nội dung phong phú
  Nội dung và hình thức họat động càng hấp dẫn, càng mang lại giá trị giáo dục cao
  Tổ chức tốt hoạt động của các đoàn thể
  Trong nhà trường THCS có các tổ chức đoàn thể của học sinh:
  Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
  Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
  Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam
  GVCN giúp HS lập kế hoạch công tác, tổ chức thực hiện kế hoạch và tạo đìêu kiện thuận lợi cho các em hoạt động
  Tổ chức các hoạt động GDNGLL
  cho tập thể HS
  4.3.1. Hoạt động xã hội và nhân văn:
  + Hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội trong và ngoài nước. Trao đổi, thảo luận, nghe báo cáo thời sự hoặc thi tìm hiểu về các sự kiện này.
  + Học tập và thi tìm hiểu nhũng truyền thống tốt đẹp của nhà trường, của địa phương... hưởng ứng và tham gia các hoạt động lễ hội, văn hoá truyền thống ở địa phương.
  + Học tập, tuyên truyền cổ động về nội qui nhà trường, những qui định về pháp luật (như luật giao thông, trật tự công cộng...), những chính sách lớn của nhà nước (như dân số, bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội...), những quy định của các địa phương.
  + Hoạt động nhân đạo, từ thiện. Chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn về thiên tai, chiến tranh, bệnh dịch... thăm, viếng nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử, văn hóa...
  + Hoạt động giao lưu với các đơn vị bạn
  + Tìm hiểu, nghe nói chuyện về các tấm gương thành đạt trong cuộc sống ở trong và ngoài nước.
  Hoạt động tìm hiểu khoa học:
  + Các trò chơi hỏi đáp dưới nhiều hình thức để tìm hiểu về các môn học
  + Sưu tầm, tìm hiểu, nghe nói chuyện về các danh nhân, những tấm gương ham học, say mê phát minh, sáng chế, các thành tựu khoa học kỹ thuật. Tham quan các cơ sở sản xuất, các công trình khoa học, xem triển lãm các thành tựu kinh tế, kỹ thuật.
  + Thi làm đồ dùng dạy học, dụng cụ trực quan.
  Hoạt động văn hóa nghệ thuật và thẩm mỹ:
  + Sinh hoạt văn nghệ như: thơ ca, múa hát, kịch ngắn, kịch câm, tấu kể chuyện...
  + Thảo luận trao đổi ý kiến về những cuốn sách hay, những bộ phim, vở kịch có ý nghĩa, có giá trị đạo đức nhân văn...
  + Du lịch, cắm trại, tham quan các danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử
  + Thi khéo tay và trưng bày triển lãm những sản phẩm và thành tích của HS, thi "Người đoàn viên ưu tú", "H?c sinh thanh lịch"...
  + Sinh hoạt câu lạc bộ chuyên đề
  Hoạt động vui khỏe và giải trí
  + Tập và chơi thể thao: có thể thành lập các đội thể thao theo lớp, có kế hoạch luyện tập thi đấu
  + Các trò vui chơi giải trí như các loại trò chơi vận động, trò chơi thể thao, trò chơi trí tuệ...
  + Tổ chức ngày hội vui khỏe, hội thể thao toàn trường: biểu diễn thi đấu...
  Hoạt động lao động công ích:
  + Trực nhật, vệ sinh lớp học, sân trường và các khu vực của nhà trường
  + Sửa bàn ghế, trang trí lớp học, trồng cây, làm bồn hoa, cây cảnh cho đẹp trường, đẹp lớp.
  + Tham gia lao động trong các công trình công cộng của nhà trường, trong các cơ sở sản xuất của nhà trường, giúp đỡ địa phương, các đơn vị kết nghĩa.
  5. PP chăm sóc GD cá biệt
  Phương pháp
  tác động trực tiếp
  Phương pháp
  “bùng nổ sư phạm”
  Phương pháp
  tác động gián tiếp
  5.1. Phương pháp tác động trực tiếp
  Có sự tác động trực tiếp, đối diện giữa GVCN và học sinh:
  Chăm lo, săn sóc
  Khen thưởng, kỷ luật
  Ra các yêu cầu, các mệnh lệnh buộc học sinh phải thực hiện ngay các yêu cầu của nhà giáo dục.
  *Khi sử dụng phương pháp tác động trực tiếp, GVCN cần lưu ý mấy điểm sau:
  Tác động kịp thời
  Tác động phù hợp với mức độ, tính chất của các hành vi phạm lỗi do học sinh gây ra
  Tác động phải phù hợp với đặc điểm tâm - sinh lý học sinh và nguyên nhân dẫn đến các hành vi phạm lỗi đó.
  Phương pháp tác động gián tiếp
  (phương pháp tác động song song; phương pháp giáo dục trong tập thể và bằng tập thể).
  Chỉ tiếp xúc với tập thể, không tiếp xúc với cá nhân riêng lẻ, mỗi cá nhân trong tập thể phải tự điều chỉnh hành vi của mình dựa vào tập thể mà mình là một thành viên.
  Về bản chất của nó được hiểu là:
  - Xây dựng tập thể học sinh thành môi trường giáo dục lành mạnh.
  - Xây dựng được các mối quan hệ trong tập thể thành những tác động, chi phối nhận thức, tình cảm, hành động của từng cá nhân trong tập thể đó.
  * Cơ sở khoa học của phương pháp tác động gián tiếp:
  Dùng dư luận xã hội (tập thể) để điều chỉnh hành vi từng cá nhân.
  Phát huy tính tích cực hoạt động của từng thành viên trong tập thể.
  Phát huy vai trò tự quản, khả năng tự điều chỉnh của chủ thể trong quá trình tự giáo dục thông qua hoạt động của tập thể.
  * Để phát huy tác dụng của phương pháp này cần đảm bảo một số yêu cầu sau:
  GVCN phải là người có uy tín, có trách nhiệm, nắm vững đặc điểm tâm - sinh lý học sinh.
  Tập thể học sinh phải là tập thể mạnh, đoàn kết, có dư luận đúng đắn.
  5.3.Phương pháp “bùng nổ sư phạm”
  Là phương pháp mà giáo viên dùng những tác động mạnh đặc biệt, bất ngờ tới đối tượng giáo dục, nhằm tạo ra ở họ những chuyển biến về mặt tâm lí , suy nghĩ, nhằm điều chỉnh quá trình hưng phấn và ức chế để phá vỡ những suy nghĩ, thói quen, hành vi xấu, tạo ra những suy nghĩ, những tình cảm, những hành vi mới theo yêu cầu giáo dục
  * Khi sử dụng phương pháp “bùng nổ sư phạm”, vấn đề cần đặc biệt chú ý
  - Chọn thời cơ chính xác, đúng lúc. Phải biết chớp thời cơ và phải biết tạo ra thời cơ tác động đến học sinh.
  - Phải xây dựng nội dung bùng nổ một cách có hệ thống, liên tiếp, cường độ tác động mạnh dần theo một ý định nhất định.
  IV. Thực hành công tác của giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường THCS.

  - Lập kế hoạch chủ nhiệm lớp cho từng tuần, từng tháng, học kì và cả năm học.
  BÀI THU HOẠCH
  - Qua đợt tập huấn bạn tâm đắc nhất nội dung nào ? Vì sao ?
  - Bạn sẽ làm gì để công tác chủ nhiệm lớp của mình sau này đạt kết quả tốt ?
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  TIỀM KIẾM TÀI NGUYÊN

  Chức năng khác: Tìm kiếm Tư liệu lưu trữ trên thư viện trực tuyến Violet