CHUYÊN MỤC HAY

Tài nguyên dạy học

Truyện cười

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Võ Đông Hồ)

  Ma trận đề thi tin học 7 hoc kì 1

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Đông Hồ (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:24' 10-01-2014
  Dung lượng: 105.0 KB
  Số lượt tải: 12
  Số lượt thích: 0 người
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I -NĂM HỌC 2013- 2014
  MÔN: TIN 7


  I. Mục tiêu đề kiểm tra, nội dung kiểm tra (các chủ đề):
  Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng môn tin học 7 từ tiết 01 đến tiết 30 theo kế hoạch giảng dạy năm học 2013- 2014 (học xong bài thực hành 5: chỉnh sửa trang tính của em) như sau:
  - Biết khái niệm, cấu trúc và chức năng chủ yếu của một bảng tính điện tử.
  -Biết cách nhập dữ liệu và chọ đối tượng trên trang tính.
  - Biết sao chép và di chuyển dữ liệu, sao chép công thức.
  -Vận dụng công thức để thực hiện tính các biểu thức đại số.
  -Vận dụng các địa chỉ của ô, khối đề tính toán các giá trị trong công thức
  - Hiểu và vận dụng được một số hàm có sẵn để thực hiện tính toán trên trang tính.
  -Biết xử lý một số thông báo lỗi trong excel.
  II. Hình thức kiểm tra: Kiểm tra 45 phút, kết hợp TNKQ và TL(50% TNKQ, 50% TL).
  III. Ma trận đề kiểm tra:
  Cấp độ

  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  
  
  
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  
  
  trình bảng tính, cách thành phần và dữ liệu trên trang tính
  -cách xác định địa chỉ và số lượng ô tính.
  -Biết nhập liệu và chọn đối tượng.
  
  
  
  
  
  
  

  
  Số câu hỏi
  4
  
  
  
  
  
  
  
  4
  
  Số điểm
  2
  
  
  
  
  
  
  
  2
  
  Tỉ lệ (%)
  20
  
  
  
  
  
  
  
  20
  
  hiện tính toán trên tarng tính
  -sử dụng công thức để tính toán
  
  được thông báo lỗi nhập dữ liệu trong excel
  
  dụng công thức để tính giá trị của biểu thức
  dụng được công thức để tính toán
  
  

  
  Số câu hỏi
  1
  
  1
  
  1
  4
  
  
  7
  
  Số điểm
  0.5
  
  0.5
  
  0.5
  1
  
  
  2.5
  
  Tỉ lệ (%)
  5
  
  5
  
  5
  10
  
  
  25
  
  dụng các hàm để tính toán
  
  
  cách sử dụng các hàm để tính toán
  
  
  dụng được các hàm để tính toán được kết quả
  
  dụng được các hàm để tính toán được kết quả

  
  Số câu hỏi
  
  
  2
  
  
  8
  
  4
  14
  
  Số điểm
  
  
  1
  
  
  2
  
  1
  4
  
  Tỉ lệ (%)
  
  
  10
  
  
  20
  
  10
  40
  
  Thao tác với bảng tính
  
  cách sao chép và di chuyển dữ liệu
  được sự thay đổi địa chỉ khi sao chép công thức
  
  
  
  
  

  
  Số câu hỏi
  
  1
  1
  
  
  
  
  
  2
  
  Số điểm
  
  1
  0.5
  
  
  
  
  
  1.5
  
  Tỉ lệ (%)
  
  10
  5
  
  
  
  
  
  15
  
  TS câu hỏi
  5
  1
  4
  0
  1
  12
  0
  4
  27
  
  TS điểm
  2.5
  1
  2
  0
  0.5
  3
  0
  1
  10
  
  Tỉ lệ (%)
  25
  10
  20
  0
  5
  30
  0
  10
  100
  
  

  IV.Biên soạn câu hỏi theo ma trận: (Nội dung đề)
  KIỂM TRA HỌC KỲ I
  Năm học: 2013- 2014
  Môn: Tin 7
  Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề).
  ---------oOo---------
  Điểm
  Lời phê của giáo viên
  
  A.Phần trắc nghiệm: (5 điểm)
  1. Ô tính nằm ở cột C và hàng 2 sẽ có địa chỉ là:
  A) C2 B) 2C C) C D) 2
  2. Khối A1:B2 có bao nhiêu ô tính?
  A) 3 B) 4 C) 6 D) 8
  3. Khi nhập số 100 vào ô và nhấn Enter, số 100 sẽ nằm ở:
  A) Bên trái ô B) Bên phải ô
  C) Ở giữa ô D) Bên trái hoặc bên phải ô
  4.
   
  Gửi ý kiến

  TIỀM KIẾM TÀI NGUYÊN

  Chức năng khác: Tìm kiếm Tư liệu lưu trữ trên thư viện trực tuyến Violet