CHUYÊN MỤC HAY

Tài nguyên dạy học

Truyện cười

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Võ Đông Hồ)

  Kiểm tra 1 tiết môn tin học 7 học kì 1

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trần Ngọc Khoa
  Người gửi: Võ Đông Hồ (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:45' 22-11-2013
  Dung lượng: 104.0 KB
  Số lượt tải: 10
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS LONG PHÚ
  LỚP: ……………………..
  HỌ TÊN: ………………..........................
  KIỂM TRA 1 TIẾT
  MÔN: TIN HỌC KHỐI 7
  Thời gian: 45 phút
  Ngày kiểm: ___/___/2012
  ĐIỂM
  
  
  
  
  
  
  (Đề kiểm tra có 2 trang)

  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
  1.Chương trình bảng tính có tên là:
  a) Microsoft Excel b) Microsoft Word
  c) Typing Text d) Earth Explorer
  2. Khối A3:C5 có mấy hàng, mấy cột, mấy ô?
  a) 2 hàng, 3 cột, 6 ô. b) 3 hàng, 3 cột, 6 ô.
  c) 3 hàng, 3 cột, 9 ô. d) 4 hàng, 5 cột, 9 ô.
  3. Khi nhập dữ liệu dạng số, dữ liệu sẽ nằm ở vị trí nào của ô tính ?
  a) Bên trái ô tính b) Bên phải ô.
  c) Ở giữa ô tính. d) Nằm bên trái hoặc phải.
  4. Làm thế nào để biết ô đang chọn chứa giá trị cụ thể hay chứa công thức?
  a) Nhìn vào hộp tên.
  b) Nhìn vào thanh công thức.
  c) Nhìn vào vị trí của dữ liệu trong ô.
  d) Nhìn vào nội dung hiển thị trong ô.
  5. Trong ô A2 hiển thị ###, điều đó có nghĩa là:
  a) Ô A2 chứa dữ liệu kiểu số và nó quá dài so với chiều rộng của ô.
  b) Ô A2 chứa dữ liệu kiểu ký tự và nó quá dài so với chiều rộng của ô.
  c) Ô A2 chứa dữ liệu kiểu số và nó quá ngắn so với chiều rộng của ô.
  d) Ô A2 chứa dữ liệu kiểu ký tự và nó quá ngắn so với chiều rộng của ô.
  6. Công thức nào sau đây không đúng?
  a) =sum(A2,B2) b) =max(A2,B2)
  c) =average(A2,B2) d) min(A2,B2)
  7. Để tìm số lớn nhất trong 3 ô A2,B4,C3 ta sử dụng công thức:
  a) =sum(A2,B4,C3) b) =average (A2,B4,C3)
  c) =max(A2,B4,C3) d) =min(A2,B4,C3)
  8. Công thức =(4+3+11)/3 tương đương với:
  a) =sum(4,3,11) b) =average(4,3,11)
  c) =min(4,3,11) d) =max(4,3,11)
  9. Cho công thức =average(4,8,…). Biết rằng kết quả là 5. Giá trị tại … sẽ là:
  a) 6 b) 5
  c) 3 d) 4
  10. Công thức =average(min(7,4,6,8),max(8,5,9,2),sum(3,1,4)) cho kết quả là:
  a) 4 b) 9
  c) 8 d) 7
  II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
  1. Viết lại các công thức sau đây (1đ)
  a) (32-7)2-(6-5)3
  b) (18+3):7+5.(4-2)2
  c) 32-15:3+6.22
  d) ((6:3)2-12:4).(2+1)2
  2. Bạn Hằng lập công thức tính điểm tại ô C2 như bảng tính dưới đây (1đ)
  a) Tại sao bạn Hằng không thu được kết quả mong muốn?

  b) Em hãy sửa lại công thức bằng cách dùng địa chỉ.


  3. Tính giá trị các hàm sau (1đ):
  =sum(4,8,12) =max(5,7,4,9,6,8,3)
  =average(5,8,7,4) =min(7,4,2,5,6,3,8)
  4. Cho bảng bên dưới. Hãy tính giá trị các hàm với địa chỉ (1đ):
  =sum(A3,B2,C1)
  =average(A2,B3,
   
  Gửi ý kiến

  TIỀM KIẾM TÀI NGUYÊN

  Chức năng khác: Tìm kiếm Tư liệu lưu trữ trên thư viện trực tuyến Violet