CHUYÊN MỤC HAY

Tài nguyên dạy học

Truyện cười

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Võ Đông Hồ)

  Đề thi hk1 công nghệ 8 biên soạn theo ma trận 6 bước

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Đông Hồ (trang riêng)
  Ngày gửi: 06h:01' 12-01-2012
  Dung lượng: 19.7 KB
  Số lượt tải: 16
  Số lượt thích: 0 người
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I -NĂM HỌC 2011- 2012
  MÔN CÔNG 8
  I. Mục tiêu đề kiểm tra, nội dung kiểm tra (các chủ đề):
  Căn cứ vào Chuẩn kiến thức, kỹ năng của phần vẽ kỹ thuật, cơ khí và phần kỹ thuật điện ở môn công nghệ lớp 8 từ tiết 01 đến tiết 33 theo phân phối chương trình (học xong bài an toàn điện).
  II. Hình thức kiểm tra: Kiểm tra 45 phút, cấp độ 1,2 (70%), cấp độ 3,4 (30%),kết hợp TNKQ và TL(50% TNKQ, 50% TL).
  III. Ma trận đề kiểm tra
  a) Trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình
  Nội dung
  Tổng số tiết
  Lý thuyết
  Tỉ lệ thực dạy
  Trọng số
  
  
  
  
  LT
  VD
  LT
  VD
  
  Vẽ kỹ thuật
  16
  9
  6.3
  2.7
  29
  12
  
  Cơ khí
  15
  11
  7.7
  3.3
  35
  15
  
  Kỹ thuật điện
  2
  2
  1.4
  0.6
  6
  3
  
  Tổng
  33
  22
  15.4
  6.6
  70
  30
  
  b) Soá caâu hoûi vaø ñieåm soá cho caùc caáp ñoä
  Caáp ñoä
  Noäi dung (chuû ñeà)
  Troïng
  soá


  Soá löôïng caâu
  (Chuaån caàn kieåm tra)

  Ñieåm soá
  
  
  
  
  T.Soá
  TN
  TL
  
  
  Caáp ñoä 1,2
  Vẽ kỹ thuật
  29
  4
  3 caâu (1.5ñ)
  1 caâu (1.5ñ)
  3
  
  
  Cơ khí
  35
  4
  3 caâu (1.5ñ)
  1 caâu (1.5ñ)
  3
  
  
  Kỹ thuật điện
  6
  2
  1 caâu (0.5ñ)
  1 caâu (0.5ñ)
  1
  
  Caáp ñoä 3.4
  Vẽ kỹ thuật
  12
  2
  1 caâu (0.5ñ)
  1 caâu (0.5ñ)
  1
  
  
  Cơ khí
  15
  3
  2 caâu (1ñ)
  1 caâu (1ñ)
  2
  
  
  Kỹ thuật điện
  3
  0
  
  
  
  
  Toång
  100
  15
  10 caâu (5ñ)
  5 caâu (5 ñ)
  10
  
  
  3. Baûng ma traän.

  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  
  
  
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  
  
  Vẽ kỹ thuật
  1.Nhận biết được các mặt phẳng chiếu
  7.Biết được khái niệm về bản vẽ kỹ thuật
  2.Hiểu được đặc điểm các tia chiếu
  11.Hiều được cách tìm các hình chiếu trên bản vẽ kỹ thuật
  12. Xác định được hình cắt trên bản vẽ kỹ thuật
  3.Xác định được trí các hình chiếu trên bản vẽ kỹ thuật
  
  
  Số câu hỏi
  2
  
  1
  
  1

  
  1
  1
  
  6
  
  Số điểm
  1đ
  
  0.
  1.5đ
  
  0.5
  0.
  
  4
  
  Cơ khí
  9.Biết được khái niệm chi tiết máy
  13.Biết được vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống.
  4.Phân loại được các vật liệu cơ khí phổ biến.
  5.Phân biệt được chi tiết máy
  10.Hiểu được hàm lượng C trong vật liệu kim loại đen.
  6. Phân biệt được các cơ cấu biến đổi chuyển động
  14.Vận dụng được các tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí để chế tạo chi tiết máy
  
  
  Số câu hỏi
  1
  1
  3
  
  1
  
  
  1
  7
  
  Số điểm
  0.5đ
  1.
  1.5đ
  
  0.5
  
  
  
  5
  
  Kỹ thuật điện
  8.Biết được điện năng là gì?
  15. Biết được cách truyền tải điện năng
  
  
  
  
  
  Số câu hỏi
  1
  1
  
  
  
  
  
  
  2
  
  Số điểm
  0.5đ
  0.
  
  
  
  
  
  
  1
  
  TS câu hỏi
  4
  2
  4
  1
  1
  1
  1
  1
  15
  
  TS điểm
  2 đ
  2
  2 đ
  1.5
  0.5đ
  0.5đ
  0.5đ
  1đ
  10
  
  
  IV Biên soạn câu hỏi theo ma trận: (Nội dung đề)
  KIỂM TRA HỌC KỲ I
  Năm học: 2011- 2012
  Môn: Công nghệ 8
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  TIỀM KIẾM TÀI NGUYÊN

  Chức năng khác: Tìm kiếm Tư liệu lưu trữ trên thư viện trực tuyến Violet